dimecres, 1 de juliol de 2015

Cartes des de l’exili

Benvolgut Peret;

Ara que ja s’han constituït la majoria d’ajuntaments i governs de les comunitats autònomes esperem que el poble, els ciutadans, tenguem una mica de més de sort amb manco retallades i menys pujades d’imposts, perquè el poble n’està més que servit, ofegats fins al coll i estrets de cintura. A tot això hi hem d’afegir que els sous no pugen i les pensions davallen, lo qual fa que la resta de productes del mercat, per molt bàsics que siguin, de cada dia són més cars.

Sí, Peret, la vida s'encareix i ni tan sols ens deixen estalviar dos duros per a fer un petit raconet i molts hem de fer bravates i privar-mos de moltes coses per arribar a final de mes. Ara pensa amb aquestes famílies que no tenen cap tipus de feina o d’ajudes i s’han de cercar la vida aferrant-se qualsevol jornal temporal a qualsevol preu s'hora, sempre a la baixa, naturalment. La veritat és que, els que tenim una nòmina encara estem molt bé, fins i tot te podria dir que avui és un luxe o un privilegi gaudir d’un jornal diari.Però mentres, i per molt que ens vulguin fer creure moltes coses, els polítics encara només procuren per a ells. S’aproven uns bons sous que estant així com està el país crec que són desorbitats. Despeses o dietes de representació, si viatgen ho fan en els llocs més cars, vehicles oficials, etc. I tot això surt dels nostres imposts. Després hi hem d’afegir les pagues vitalícies. Aquest concepte privilegiat no ho cap d’entendre. Per què un polític, per molt president que hagi estat se li ha d’assignar una paga de per vida? Diputats, senadors, directors generals, en quatre anys de legislatura poden fer un bon calaix, això sense comptar els qui fa més de vint anys que ja hi són, per dir qualca cosa.

Radell, Peret! Jo crec que ells són els primers que han de predicar amb l’exemple però clar, no ho faran, perquè no les convé. Només estan amb el poble els quinze dies de campanya i la resta sempre ens emblanquinen. Però mentres, el poble s’empobreix a costa dels rics i sistemes bancaris, que en general són els qui dominen aquestes cucanyes de canya de torrent amb un parell d'espardenyes foradades.Trob que en els temps que estem encara hi ha un gran abús i se n’aprofiten perquè saben que la llei els empara. Idò, les lleis injustes com aquestes, segons la meva opinió, haurien de canviar o deixar d’existir. Però és ben per demés; al final tots són iguals i l’únic que fan és, primer pensar amb ells i després, si queda res, amb el poble. No dic que no facin feina, però molt sovint ens renten la cara i ens fan creure el que a ells les convé. Saps si només cobrassin un sou de mil euros cada més; és sebal·lí canviaria es cantet i de cantet.

Salut i llibertat!