dimarts, 2 de juny de 2015

Dia 1 de juny comença l’estiu meteorològic
El que s’anomena estiu meteorològic s’inicia a partir de dia 1 de juny i acaba el 31 d’agost. A partir d’ara ja començarem a notar les temperatures més pròpies de l’estiu que ens fan cercar les ombres i la fresca. La tendència serà més assolellada amb dies més estables on les temperatures començaran de mica en mica a enfilar-se. Això hauria de ser el més normal per aquesta època de l’any, però moltes vegades el mes de juny ha estat moltes vegades plujós i fresques, una fresca que al cap i a la fi s’agraeix.
Les temperatures rondaran, pel que fa a les màximes, els 30ºC i les mínimes entre els 18 i 20ºC. Les precipitacions seran escasses o nul·les o també molt poc probables, amb excepcions, clar està. En tal cas, aquesta pluja pot caure degut als núvols que aniran creixent durant els migdies i que sol afectar majoritàriament a les zones de l’interior de l’illa, tot i que sense arribar a tapar del tot el sol.

Les tempestes d’estiu
Les tempestes d’estiu, denominades així ja que són característiques d’aquesta estació, són episodis de precipitació de gran intensitat i de curta durada, sovint inferiors a l’hora.
Perquè aquestes tempestes es produeixin es necessari la calentor del sol que irradia de forma continuada sobre masses d’aigua, elevant-ne la temperatura i produint-ne la seva evaporació. Aquesta massa d’aigua evaporada puja de forma ràpida per l’atmosfera degut a la seva temperatura i, en el moment en que aquesta topa amb una massa d’aire fred, l’aigua es condensa ràpidament i precipita en forma de pluja o fins i tot de calabruix.

Aquest es un fenomen que es produeix a l’estiu amb molta freqüència a zones de l’interior, on durant el matí, grans masses d’aigua són evaporades degut a la irradiació solar i durant el migdia o tarda, aquestes masses precipiten de forma abundant.

L’embat
L'embat o marinada és el vent que bufa de la mar cap a terra i sol durar des que acaba el terral (cap a mitjan matí) fins que es fa fosc.
El règim d'embat s'estableix diàriament a conseqüència de la variació de la temperatura. El vent bufa de mar a terra durant les hores de màxima insolació i la seva direcció s'inverteix, amb menor intensitat, durant la nit. A l'època càlida de l'any, es desenvolupa un règim d'embats d'origen marítim convergents al centre del territori, la qual cosa afavoreix una moderació de les temperatures i determina la formació de nuvolositat i, ocasionalment, precipitacions.
Gràcies a l’embat, podríem afirmar que aquest fenomen es presenta com si fos un mena d’aire condicionat natural que afavoreix les nostres illes, ja que sense aquesta característica les temperatures serien molt més elevades i més males d’aguantar.

La Universitat de les Illes Balears recull:
“El règim d'embat s'estableix diàriament a conseqüència de la variació de la temperatura. El vent bufa de mar a terra durant les hores de màxima insolació i la seva direcció s'inverteix, amb menor intensitat, durant la nit. A Mallorca, a l'època càlida de l'any, es desenvolupa un règim d'embats d'origen marítim convergents al centre de l'illa, la qual cosa afavoreix una moderació de les temperatures i determina la formació de nuvolositat i, ocasionalment, precipitacions.”