dimarts, 23 de setembre de 2014

Cartes des de l'exili

Cartes des de l’exili

23/09/2014

Benvolgut Peret,

Què te pareix quina ploguda que ha fet durant aquests dos dies, Peret? Ha estat molt bona i si segueix així prest hi haurà esclata-sangs, però sa font de d’Ets Oguers encara no raja. Radell! Saps que hem de caminar de molt per anar a cercar s’aigo. Així mateix els gorgs del torrent de Penya Roja van plens i amb això de moment mos basta. De bon matí feim un parell de viatges i ho emmagatzemen a sa cova de s’amagatall des Balcons i prestet ja hem acabat les feines.

En Rabassó mos va caure s’altre dia. No té temença. Va sentir es xiulets d’en Barraca, que mos havia deixat sa senalleta amb so “menú des dia”,  i quan va sortir pegà travelada que davallà es coster des Castellot com una roda “d’auto” d’en Perico Guixó. Clar que s’aturà,  ja ho crec, però fou gràcies a un garballó que l’arrabassar de rel de la s’empenta que se’n va dur. Però, no acaba aqui la cosa. Foté a de dins un clapererot de gatoves que se va veure en prou feines per sortir-ne. Jo me pensava s’hauria matat. Quan va sortir d’allà duia més espines i escarritxades que un Hecce homo. Tot ho fa a grapades i aquesta vegada trobà el resultat pes morros, que és un dir, perquè va dur un senyor braverol tan gros com una llupia. En vares sentir d’ais i cebes! En Corona i en Papa li digueren que si no callava aviat en duríem tots d’escarritxades i braverols, perquè no mos bastaria el món per córrer si algú se’n temia que érem per allà. Mal de cap en va tenir un dia, i nosaltres teníem mals de caps si no hi havia més remei que dur-lo al metge Quintín.

T'he guardat un parell de canyes fel·les. Tanmateix ningú l’escull ara. Són de ses bones. A Aubarca n’hi ha un sementer. Es dia que en Barraca vengui amb so carro li diré que les te dugui i les deixi a cas teu padrí Ranxer.

Bé, Peret. Aqui on som no tenim goteres, de moment. Si hi ha res de nou pes poble ja ho diràs. Esper que en Metler encara estigui a un lloc segur. La darrera vegada que vaig saber notícies d’ell, era per Na Berganta.

Records a Can Guidet i memòries a sa madona.

Salut.
______