dijous, 11 de setembre de 2014

Cartes des de l'exili




Benvolgut Peret;
Com ha anat sa diada avui? Si visquessis a Catalunya heguessis fet festa, perquè allà és festa grossa. Però no fan foguerons, encara que la cosa bull i crema.

Que de gent i que de gent

amb banderes i senyeres,

tothom reclama ses seves

ferms i ho fan de valent!

Però quan nosaltres feim la nostra diada, la de Sant Antoni, dia disset de gener, qui beu primer o darrer sempre bou de bona gana. Crec que amb això no hi ha qui mos guanyi, ni catalans ni aragonesos, ni valencians ni andalusos... De tot això ja ho veurem quan l’arròs sigui cuit. Jo voldria les anés bé, però “los de Madrid” només tenen una resposta: -“No, no y no, y chitón.” Tot poble té dret a lluitar per la seva identitat i ells no fan res més que això. Que facin la consulta i que dia 9 de novembre tot sigui pau i concòrdia baix el respecte mutu demostrant que el poble també té dignitat i dret de decidir el que cregui més convenient per ell, encara que tot això no fos vinculant. Això seria actuar amb veritable democràcia, i ja que els polítics només parlen i bravegen de demòcrates, crec que seria una bona oportunitat perquè ho demostrassin.
Bé, Peret; no vull interrompre les teves feines foravileres de Can Guidet. Records a sa madona i a tots els veïnats de la contrada.
Salutacions i bona nit.
Visca la Terra!