dijous, 14 de novembre de 2013

Cròniques del Molí d'en Leu: La pertorbació de dia 29 d'octubre de 2013

Cròniques del Molí d'en Leu: La pertorbació de dia 29 d'octubre de 2013: La pertorbació de dia 29 d'octubre de 2013. ALERTA TARONJA A LES ILLES PER FORTS VENTS I PLUGES, segons AEMET. Vaja un sarau meteoro...

Fora vila i sarau festiu. Al·lots i la natura.Feia un sol collonut, els bocins de terra llaurada s’alternaven més bé forçats per la pèrdua del seu cuidador. Una síquia amb granots i gallinetes d’aigo, rossinyols i rossinyols bords cantant a les totes, i un canyar. Una caseta d’eines abandonada i una extensa bardissa, un pinaret i els camps llaurats amb un noguer al mig on cridaven els sebel·lins. El camp era un mar de colors: espasetes liles, olivardes grogues d’olor fortíssima, moixos grocs, blancs i virats, alls de bruixa morats, vermelles roselles, calcides amb coentes espines... sobre aquestes darreres escarabats peluts menjant pol·len i aparellant-se. Al pinar cantava la mèrlera, el passa foradí, el busqueret de capell i altres rossinyols, també el pinsà. Una tirada de caxofreres negres oferia unes caxofres turgents i dolces.

En Jaume Bidigos, en Joan Jardí i en Pau des Musti Vei no s’avorrien. A dins sa barraca una bona llangonissa i un bon pa de Can Leu passaven per les mans d’en Pau convidant en Jeroni Borró.


Tan entretinguts  com estaven que cap d’ells va parar atenció en la pluja que queia. Fins i tot els aucells deixaren de cantar emmudits per sentir-se ignorats, ja que cap d’ells no cridaven s’atenció, a sa cofradia pagesa de s’Hort d’en Pèl. La gallineta amb els seus polls pot fer vida tranquil·la, els granots no s’han de preocupar de com sortir de s’estany, perquè sa pandilla de s’Hort d’en Pèl menjaven a voler pa amb sobrassada acompanyat d’un bon vi colonier.

Un temps l’interès per enfilar-se a un arbre era massa comú entre els al·lots. Ara ja no.
Actualment els nins, cada vegada més urbans i de jocs de maquinetes, no troben en la natura un entreteniment fidel i interessant. Molts dels adults naturalistes que conec han iniciat el seu coneixement de la natura esclafant caragols i escarabats, sentint el seu crec-crec, caçant llagosts i cucs de terra, agafant ous de nius, parant lloves i billestres als aucells amb la complicitat dels seus pares, tallant flors, menjant caxofres de cards de Maria, o “panellets” de malves, xuclant brots de cugula...trescant la natura.
¿Qui de nosaltres no ha caigut dins els gorgs plens d’aigo del torrent de Son Vives o dels Cocons?
Al cap dels anys aquests petits atemptats contra la mare natura han revertit amb coneixement i respecte cap a una cosa sagrada, que distreu i meravella només amb la seva contemplació.

Ja no hi són aquells dies ancestrals quan els al·lots anàvem a jugar a fora vila. Ja no hi són aquells temps on la persona i la natura érem un front comú.

Els nins i les escoles ja no aprofiten el temps amb l’aula natural de la muntanya ni amb les vegues profitoses de coneixements amb la natura. Quina llàstima!

Recoman a les mestresses de la casa treure la cotonada i carregar la xemeneia de llenya. El cap de setmana promet ser molt fresquet i plujós.

Feis bondat i menjau tot lo que vos donin.

Fins la setmana que ve.

Es Pagès des Molí d’en Leu.