dimarts, 19 de juliol de 2011

La revolta de dia 19 de juliol de 1936


Mallorca , com a molts altres entrats de l` estat espanyol , la guerra civil va començar el 19 de juliol de 1936 , amb la proclamació d` un ban d` estat de guerra pel qual el general Manuel Goded , comandant militar de les balears , assumia el poder absolut a tot l` arxipèlag i en destituïa totes les autoritats civils.
La revolta , havia estat preparada des de feia temps amb tota minuciositat pels militars i els civils descontents amb el regim república , que havien format una junta - anomenada “ junta divisionaria “ representats de la infanteria , de la cavalleria , de l` artilleria.
La junta divisionária de les balears estava en contacte amb el general Emilio Mola, que dirigia els fils de la conspiració des de Pamplona , i tenia enllaços amb Madrid, Barcelona i valència. Les guarnicions i els civils compromesos de les illes balears només haurien de col·laborar a mantenir l` ordre públic fins a l` ocupació de Madrid.
El control de les illes de Mallorca , d` Eivissa i de Formentera resulta Fàcil. Els partits republicans i els grups obrers no hi tenien una implantació gaire forta i no comptaren amb el suport del governador civil de les balears.
El coronel Aurelio Díaz de Freijo , nomenat comandat militar provisional per goded mateix abans de partir cap a Barcelona , hagué de continuar exercint el comandament suprem a Mallorca .
Alguns dels principals enemics del poble mallorquí: Arconovaldo Bonaccorsi (el "Comte Rossi"), el tinent coronell García Ruiz...(Fotografia arxiu Miquel Font i Cirer).